Kategorija: Arhiva

Rezultati istraživanja imovinskog prava žena u demokratskom društvu

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, sprovedeno je istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo). NVO „Komunikacija za razvoj društva“ istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena uradila je u okviru projekta “Pravo žena […] 

“CSD uspešna priča”

U kongresnoj sali hotela „Ulpijana“ u sredu 31. maja 2017. u Gračanici, NVO “Komunikacija za razvoj društva“CSD je povodom svog „malog“ jubileja okupila prijatelje, saradnike, kolege iz civilnog sektora i donatore. „CSD je sa petanest godina, što i jeste tinejdžerska starosna dob, postala zaštitno lice Opštine Gračanica kada je civilni sektor u pitanju” istakla je […] 

Pravo na jezik, pravo na život

Kosovska fondacija za otvoreno društvo podržava projekat „Pravo na jezik, pravo na život“, koji sprovodi NVO CSD u partnerstvu sa NVO Omoniom. Projekat podrazumeva kampanju zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike i biće sproveden u opštinama: Klina, Kamenica, Zvečan i Leposavić. Uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), Nevladina orgaizacija Komunikacija za razvoj društva […] 

Imovinsko pravna pitanja tema treniga

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, za vikend, 21.-23. aprila, u hotelu “Konstantin” održan je trening o imovinsko pravnim pitanjima žena. Cilj treninga je bio osnaživanje žena kao i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima žena sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i […] 

Debate o imovinsko pravnim pitanjima žena održane u Štrpcu i Novom Brdu

Debate o imovinsko pravnim pitanjima žena održane su i u Štrpcu i Novom Brdu. Debata u Štrpcu održana je 22. februara, a dan kasnije 23. februara, CSD je debatu na istu temu organizovala i u opštini Novo Brdo. NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debate o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta […] 

Održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena u Klokotu

U utorak, 31. januara, u restoranu „Car Lazar“ u Vrbovcu, opština Klokot, održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena. NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu“. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, […] 

Završna konferencija projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama“

Softveri za prevođenje, akcioni planovi za sprovođenje Zakona o upotrebi jezika, dvojezični natpisi u opštinama i moderan mehanizam za žalbe, rezultati su projekta „Podrška naporima Kancelarije poverenika za jezike zarad unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika u partnerskim opštinama“, koji je sprovela Nevladina organizacija „Komunikacija za razvoj društva (CSD) uz podršku programa USAID-a „Unapredimo Kosovo […] 

Održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena u Ranilugu

U petak, 23. decembra, u restoranu „Royal King“ u Ropotovu, opština Ranilug, održana debata o imovinsko pravnim pitanjima žena. NVO „Komunikacija za razvoj društva“ CSD je debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala u okviru projekta „Pravo žena u demokratskom društvu“. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, […] 

Završna konferencija projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”

NVO “Komunikacija za razvoj društva”-CSD je u četvrtak, 15 decembra, organizovala završnu konferenciju projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu”. Konferencija je imala za cilj predstavljanje mreže nevladinih organizacija “Aktivni južni centar”, koja se sastoji od 11 organizacija civilnog društva iz Gračanice, Kosovskog Pomoravlja i Štrpca, i upoznavanje kako medija, tako i svih […] 

Mladi na forumu

NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD u saradnji sa NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ FODEM, je u subotu, 10. decembra u hotelu “Amazona” u Miloševu, organizovala zajednički forum za predstavnike Lokalnih saveta omladinskog delovanja iz 12 opština na Kosovu. Na forumu su prisustvovali predstavnici Lokalnih saveta omladinskog delovanja iz opština: Gračanica, Obilić, Vučitrn, […] 

Pratite CSD