Kategorija: Arhiva

U Gračanici o imovinsko pravnim pitanjima žena

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD, u sredu, 8. decembra, u Gračanici održana je debata o imovinsko pravnim pitanjima žena. Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje je NVO CSD sprovela u Gračanici. Pomenuto istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima sprovedeno je u opštinskom odeljenju za katastar, Osnovnom sudu u Gračanici i istraživanje javnog mnjena. […] 

“Muzička produkcija“ radionica

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je u subotu, 22. oktobra u restoranu “Ognjište“, u Gračanici, organizovala jednodnevni trening na temu „Muzička produkcija“. Trening je organizovan u saradnji sa EXIT fondacijom, a u okviru projekta „Podrška EXIT festivalu kroz radionice kreativne industrije“ podržanog od strane Evropske komisije, kancelarija na Kosovu. Učesnici treninga, mladi ljudi […] 

Veće učešće građana u procesima donošenja odluka

U organizaciji NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, za vikend 07-09 oktobra, u hotelu “Romantuque”, u Velesu, Makedonija, održan seminar na temu “Uključenje građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou/poboljšanje komunikacije na relaciji Opština-civilno društvo-zajednica”. Seminar je održan u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka na Kosovu“ […] 

Regionalna konferencija „Moj jezik, pravo moje zajednice, u mojoj opštini“

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD), a u okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice, u mojoj opštini“, u Gračanici je održana dvodnevna regionalna konferencija. Konferencija je deo pomenutog projekta koji su podržali Ambasada Švajcarske na Kosovu i Opština Gračanica, a partner CSD-u u sprovođenju projekta, bila je Kancelarija poverenika za jezike Vlade […] 

Urbana središta kreativnih industrija

NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD je u petak, 16. septembra u hotelu“Ulpiana“, u Gračanici, organizovala jednodnevni trening na temu „Urbana središta kreativnih industrija“. Trening je organizovan u saradnji sa EXIT festivalom, a u okviru projekta „Podrška EXIT festivalu kroz radionice kreativne industrije“ podržanog od strane Evropske komisije, kancelarija na Kosovu. Učesnici treninga, mladi ljudi iz […] 

Poseta organizacijama u Peći i Prizrenu

Na inicijativu članova mreže „Aktivni južni centar“, a u saradnji sa NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD i kancelarijom Olof Palme International Center-a u Prištini, 14. septembra, organizovana je poseta organizacijama Sury Visioni, Kosova Democratic Institute i EC Ma Ndryshe. Članovi mreže „Aktivni južni centar“ sa kojima CSD sarađuje u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno […] 

Osnaživanje Lolaknih saveta omladinskog delovanja kroz treninge

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ (FODEM), implementira projekat „Program osnaživanja Lokalnih saveta omladinskog delovanja na Kosovu“. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Agencije za međunarodni razvoj (United State Agency for International Development, USAID), kroz program Unapredimo Kosovo Zajedno (Advancing Kosovo Together, AKT), Lokalno Rešenje […] 

Obavljeno testiranje polaznika časova romskog jezika

U okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini“, koji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, implementira uz podršku Švajcarske Ambasade na Kosovu, sa kancelarijom u Prištini i Opštine Gračanica obavljeno je testiranje učesnika kursa romskog jezika. Testiranje je održano 20.06.2016. nakon petomesečnog online kursa. Na testiranju je bilo prisutno 12 učesnika […] 

Napredni nivo treninga zastupanja za Lokalne savete omladinskog delovanja

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD) i NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ (FODEM), za vikend, 18. i 19. Juna, u Gračanici, održan je trening namenjen članovima Lokalnih saveta omladinskog delovanja. Trening na temu “Zastupanje i lobiranje, izgradnja partnerstva i participativni pristup za aktivno učešće mladih”- napredni nivo, organizovan je u okviru projekta […] 

Lokalni saveti omladinskog delovanja na treningu „Upravljanje projektnim ciklusom“

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ (CSD) i NVO „Forum za razvoj i demokratiju“ (FODEM), za vikend, 28. i 29. Maja, u Gračanici, održan je trening namenjen članovima Lokalnih saveta omladinskog delovanja. Trening na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”, sa osnovnim usavršavanjem, održan je u okviru projekta „Program osnaživanja Lokalnih saveta omladinskog delovanja na Kosovu“. […] 

Pratite CSD