CSD Tim

CSD tim

Ivan Nikolić, direktor

Ivan Nikolić je rođen u Prištini 1985.godine. Srednju elektrotehničku školu završio 2004. godine i 2009. diplomirao na prirodno – matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Odsek za informatiku. Početkom 2005. godine počinje da radi u CSDu na poziciji asistenta u administraciji, a vremenom biva uključen u implementaciju različitih programa i projekata u CSDu. 2008. godine zvanično je imenovan za menadžera organizacije. Odlukom borda iz 2010. godine izabran je za izvršnog direktora organizacije na kojoj je poziciji i danas. Odgovoran je za celokupno funkcionisanje organizacije, zadužen za kontakt sa donatorima i praćenje implementacije svih projekata i aktivnosti unutar CSD-a.

Kontakt:

e mail: ivcha.pmf@gmail.com
tel: +386 (0) 49 23 75 07

 

Dragana Stanić – Ganja, Menadžerka projekata

Rođena je u Novom Sadu 1980. godine. Školovala se na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost i jezik kao i na Fakultetu za menadžment, takođe u Novom Sadu; Odseku za menadžment u medijima. Radila je kao novinarka, producentkinja, urednica, menadžerka na raznim projektima, ali i kao medijski konsultant. Između 2000. i 2007. godine radila je na Radio televiziji Novi Sad i mnogim drugim medijima. Aktivistkinja je u nekoliko mirovnih organizacija. 0d 2003. radi u agenciji “Media Art Service International“ u Novom Sadu, koja se bavi izdavaštvom, radio i TV produkcijom, podrškom medijima i konsaltingom.  Između ostalog, urednica je „Link“-a, časopisa za medijske profesionalce. 2007. godine dolazi na Kosovo. Radila je za UN i kao free lancer za nekoliko medija u Srbiji i inostranstvu. Svoje iskustvo sticala je u najaktivnijim nevladinim organizacijama na Kosovu, lokalnim i međunarodnim – Komunikaciji za razvoj društva, Centru za mir i toleranciju, Medija centru u Čaglavici, Poslovnom udruženju žena Avenija, Inicijativi mladih za ljudska prava, OSCEu, UNMIKu i sl. Pored istraživačkog i humanitarnog rada, najviše se bavila unapređenjem obrazovanja i afirmacijom kulture i događaja iz kulture. Profesionalna je trenerica u sledećim oblastima ekspertize: javni nastup, javno zagovaranje, pregovaranje, upravljanje kampanjom, upravljanje događajima… 2013. Pored CSDa počinje da radi u okviru Art Kluba Anarh iz Novog Sada gde pre svega upravlja projektima, bavi se produkcijom i koučingom. Nije udata, nema dece. Govori srpski i engleski jezik.

Kontakt:

e mail: ganjusha@gmail.com
tel: +381 (0) 65 45 46 407; +386 (0) 49 65 43 26

 

Oliver Vujović, službenik za administraciju

Oliver Vujović je rođen u Prištini 1973 godine. Završio je Višu ekonomsku školu – odsek Komercijalno poslovanje preduzeća. Od februara 2000. godine svojim radom počinje da stiče iskustva u mnogim međunarodnim nevladinim organizacijama. 2002. godine osniva organizaciju „Komunikacija za razvoj društva (CSD)“. Nakon 2004. napušta CSD, da bi se 2011. vratio u organizaciju koju je i osnovao. Oženjen je i ima dvoje dece. Govori srpski i engleski. Poseduje osnovno znanje albanskog jezika.

Kontakt:

e mail: oliver.csd@gmail.com
tel: +386 (0) 49 66 33 84

 

Aleksandar Velić, terenski koordinator

Aleksandar Velić je rođen u Prištini 1984. godine. Završio je elektro-tehničku školu u Sušici 2002 godine, diplomirao na prirodno-matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Od sredine 2005. godine počinje da radi u CSD-u na poziciji tehničara u projektu Bla Bla Caffe. Stičući iskustvo kroz različite programe i projekte, kako u CSD-u tako i u radu sa partnerskim organizacijama unapređen je u terenskog koordinatora. Oženjen je i ima dete. Govori srpski i poseduje osnovno znanje engleskog i albanskog jezika.

Kontakt:

e mail: aleksandar.velic@gmail.com
tel: +386 (0) 49 65 89 57

 

Bojana Manitašević, koordinatorka na terenu

Bojana Manitašević rođena je u Prištini 1982. godine. Gimnaziju je završila 2001. godine, prirodno-matematički smer. Od 2006. godine radi u mikrofinansijskoj instituciji “KEP” kao asistent u administraciji. Njen angažman u “KEP-u“ prestaje karjem 2012. godine. Početkom 2013. godine počinje da radi u CSD-u kao koordinatorka na terenu i postaje deo tima CSD-a. Govori srpski I engleski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

Kontakt:

e mail: bojana.csd@gmail.com
tel: +386 (0) 49 71 12 21

error

Pratite CSD