Informacije o organizaciji

Recent Posts

Održan trening “Upravljanje projektnim ciklusom”

U sklopu projekta „Vešta omladina u akciji“ podržanog od strane „Nacionalne zadužbine za demokratiju“, za vikend 4.-6. Aprila održan je trening na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i prikupljanje sredstava“. NVO „Komunikacijom za razvoj društva“ – CSD, nastavlja sa pružanjem podrške i izgradnjom kapaciteta mladih aktivista koji su se tek uključili u rad nevladinih organizacija. U […] 

Sa čelnicima Opštine Ranilug održan sastanak o neformalnoj grupi žena

Na inicijativu nevladine organizacije „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, danas 25. Marta, održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Ranilug o neformalnoj grupi žena koja postoji u toj opštini. Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim mogućnostima koje ova grupa žena može u velikoj meri da iskoristi u svom daljem angažovanju. S’ obzirom na to da […] 

Održani sastanci povodom formiranja neformalnih grupa žena

U sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane „Olof Palme International Center“, nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, održala je danas 24. Marta, 2014. godine, koordinacione sastanke sa predstavnicima Opština Parteš i Klokot. U okviru gore pomenutog projekta CSD ima za cilj da kroz neformalno obrazovanje ojača neformalne grupe žena u […] 

“Skilful Youth” projekat uspešno realizovan

U Gračanici je tokom  protekle nedelje, 10. – 17. Marta,  nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, organizovala trening na temu „Preduzetništvo“ kroz implementaciju projekta “Skiful Youth” podržanog od strane Evropske Komisije u sklopu programa Mladi u Akciji. Treninzi kao što je bio ovaj promovišu inicijative i kreativnost učesnika i imaju direktan uticaj na njihov budući rad sa […] 

Projekat “Skiful Youth”

Nevladina organizacija CSD implementira projekat “Skilful Youth” koji je podržan od strane Evropske Komisije u sklopu programa Youth in Action. Međunarodni trening koji će se održati kao glavna aktivnost ovog projekta u periodu od 10. do 17. marta ima za 30 mladih ljudi iz 10 zemalja Evrope sledeće ciljeve: –  Da se osnaže mladi bez […] 

“Roze i plavo” na RTK2

Kao jednu od aktivnosti povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, a u sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane „Olof Palme International Center“, CSD u saradnji sa RTK2 na Dan žena prikazuje tv dokumentarac „Roze i plavo“. Film je nastao sredinom prošle godine tokom implementacije projekta „Žena u sistemu“ podržanog od UNDP-a. Film […] 

Pratite CSD