Informacije o organizaciji

Recent Posts

Predstavljen nacrt uredbe o transparentnosti Opštine Ranilug

Predstavnici nevladine organizacije „Komunikacijom za razvoj društva“ – CSD učestvovali, su na poziv rukovodstva Opštine Ranilug, kao panelisti na javnoj debati „Nacrt uredbe o transparentnosti Opštine Ranilug“. Javnoj debati organizovanoj od strane Opštine Ranilug prisustvovali su predsednik opštine g-din Gradimir Mikić, predsedavajući Skupštine g-din Saša Aleksić, poslanica u Skupštini Kosova g-đa Vesna Mikić, direktori odeljenja […] 

Aktivna žena u zajednici

“Ženska prava i uloga žene u zajednici” je trening koji je održan proteklog vikenda (11-13. aprila) u Skoplju, a čiju realizaciju potpisuje CSD. Prvi po redu trening organizovan je u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane Olof Palme International Center. Kroz treninge koji su predviđeni projektom „Aktivna žena u zajednici“ CSD će […] 

Održan trening “Upravljanje projektnim ciklusom”

U sklopu projekta „Vešta omladina u akciji“ podržanog od strane „Nacionalne zadužbine za demokratiju“, za vikend 4.-6. Aprila održan je trening na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i prikupljanje sredstava“. NVO „Komunikacijom za razvoj društva“ – CSD, nastavlja sa pružanjem podrške i izgradnjom kapaciteta mladih aktivista koji su se tek uključili u rad nevladinih organizacija. U […] 

Sa čelnicima Opštine Ranilug održan sastanak o neformalnoj grupi žena

Na inicijativu nevladine organizacije „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, danas 25. Marta, održan je sastanak sa predstavnicima Opštine Ranilug o neformalnoj grupi žena koja postoji u toj opštini. Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim mogućnostima koje ova grupa žena može u velikoj meri da iskoristi u svom daljem angažovanju. S’ obzirom na to da […] 

Održani sastanci povodom formiranja neformalnih grupa žena

U sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržanog od strane „Olof Palme International Center“, nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, održala je danas 24. Marta, 2014. godine, koordinacione sastanke sa predstavnicima Opština Parteš i Klokot. U okviru gore pomenutog projekta CSD ima za cilj da kroz neformalno obrazovanje ojača neformalne grupe žena u […] 

“Skilful Youth” projekat uspešno realizovan

U Gračanici je tokom  protekle nedelje, 10. – 17. Marta,  nevladina organizacija „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, organizovala trening na temu „Preduzetništvo“ kroz implementaciju projekta “Skiful Youth” podržanog od strane Evropske Komisije u sklopu programa Mladi u Akciji. Treninzi kao što je bio ovaj promovišu inicijative i kreativnost učesnika i imaju direktan uticaj na njihov budući rad sa […] 

error

Pratite CSD