Informacije o organizaciji

Recent Posts

Primena Zakona o upotrebi jezika na severu Kosova

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i NVO „Omonia“ iz Gračanice su na tribini održanoj u utorak, 19. septembra, u severnom delu Mitrovice predstavile istraživanje o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i većinski albanskim sredinama severno i južno od Ibra. Istraživanje o […] 

Izrađena strategija delovanja mreže

Mreža organizacija civilnog društva sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu, južno od Ibra (Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce), izradila je svoju strategiju delovanja za naredne tri godine. Cilj strategije jeste jasno usmeravanje i delovanje mreže, kao i jasno određivanje aktivnosti koje će se sprovoditi radi postizanja strateških ciljeva. […] 

CSD ugostila partnere iz Međunarodnog Olof Palme centra

U sredu, 06. septembra, CSD je u prostorijama svoje kancelarije ugostila partnere iz Međunarodnog Olof Palme centra. Tokom posete CSD-u oni su imali prilike da se bliže upoznaju sa radom i programima CSD-a, sa posebnim akcentom na projekat koji CSD sprovodi uz finansijsku pomoć Međunarodnog Olof Palme centra. Sastanku sa gostima pored direktora CSD-a prisustvovao […] 

Zakon o upotrebi jezika u opštini Zvečan: Za tri meseca će se formirati prevodilačka služba

Opština Zvečan, jedna od četiri novoosnovane opštine po kosovskom sistemu na severu, još uvek nema formirane opštinske službe, pa ni zaposlene prevodioce. Na sednicama opštinske skupštine govori se na srpskom jeziku, a po potrebi se angažuje prevodilac. Na opštinskoj tabli nema natpisa na albanskom, dok je putokaz koji vodi ka albanskim selima, samo na albanskom […] 

Zakon o upotrebi jezika u opštini Klina

Teškoće u sprovođenju Zakona o upotrebi jezika u opštini Klina: izdavanje dokumenata isključivo na albanskom jeziku (na primer posedovni list iz katastra); nerazumljivi i neprofesionalni prevodi; administracija menja ljudima prezimena jer se umesto „ić“ koristi slovo „Q“ koje ne postoji u srpskom jeziku); izmena ranijih naziva toponima posebno kada su u pitanju nazivi sela i […] 

Rezultati istraživanja imovinskog prava žena u demokratskom društvu

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“- CSD, sprovedeno je istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena. Istraživanje je sprovedeno na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Štrpce, Ranilug, Klokot, Parteš i Novo Brdo). NVO „Komunikacija za razvoj društva“ istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima žena uradila je u okviru projekta “Pravo žena […] 

Pratite CSD