Informacije o organizaciji

Recent Posts

Uporedna analiza stavova Srba i Albanaca o Briselskom dijalogu predstavljena u Štrpcu i Novom Brdu

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ CSD u saradnji sa NVO „Fem Space“ iz Štrpca i NVO „Udruženje žena Naš dom“ iz Novog Brda, predstavila je uporednu analizu stavova Srba i Albanaca o Briselskom dijalogu. Pomenutim istraživanjem o Briselskom dijalogu obuhvaćeno je 1269 Srba i 700 Albanaca. U prezentovanom izveštaju prisutni su imali prilike da vide […] 

Moj glas je moja šansa

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa NVO „Gračanička omladinska inicijativa“ – GYI sprovodi projekat „Moj glas je moja šansa“. Projekat se sprovodi na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Klokot, Novo Brdo, Parteš, Ranilug i Štrpce). Projekat ima za cilj povećanje svesti kod mladih o važnosti izlaska […] 

Borba za pravo na jezik, borba sa vetrenjačama

ALB Evropski dan jezika obeležava se 26. septembra. Pitanje jezika, primena Zakona o upotrebi jezika i pravo na njegovu upotrebu je tema kojom se nevladina organizacija Komunikacija za razvoj društva “CSD” bavi poslednje tri godine. Tokom tog perioda CSD je sprovela niz aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta upotrebe zvaničnih jezika (albanski i srpski) širom Kosova, […] 

U Kamenici održana debata o poštovanju Zakona o upotrebi jezika

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i NVO „Omonia“ iz Gračanice održale su u četvrtak, 21. septembra, u Kamenici prezentaciju istraživanja o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i većinski albanskim sredinama severno i južno od Ibra. Istraživanje o tome koliko se poštuje […] 

Primena Zakona o upotrebi jezika na severu Kosova

NVO Komunikacija za razvoj društva (CSD) i NVO „Omonia“ iz Gračanice su na tribini održanoj u utorak, 19. septembra, u severnom delu Mitrovice predstavile istraživanje o tome da li se i u kojoj meri primenjuje i poštuje Zakon o upotrebi jezika u većinski srpskim i većinski albanskim sredinama severno i južno od Ibra. Istraživanje o […] 

Izrađena strategija delovanja mreže

Mreža organizacija civilnog društva sa teritorije šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu, južno od Ibra (Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce), izradila je svoju strategiju delovanja za naredne tri godine. Cilj strategije jeste jasno usmeravanje i delovanje mreže, kao i jasno određivanje aktivnosti koje će se sprovoditi radi postizanja strateških ciljeva. […] 

Pratite CSD