Naša misija

Podsticanje većeg učešća omladine, motivisanje i priprema mladih da preuzmu aktivniju ulogu u rešavanju kako sopstvenih problema, pa tako i problema zajednice i šireg društva.

Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda kao temeljnih vrednosti građanske demokratije.

Promovisanje tolerancije kao osnovnog modela ponašanja, naročito među mladima do 18 godina starosti.

Uticanje na donosioce odluka, građane i medije da se ne bave mladima na način koji je karakterističan za patrijahalne zajednice, već da učestvuju u izgradnji društva u kome su mladi viđeni kao značajni socijalni kapital u koji je neophodno investirati!

U svom desetogodišnjem iskustvu, CSD je sarađivao sa kanadskom vladom, holadnskom vladom, ARCom, UMCORom, Ministarstvom za zajednice i povratak u Vladi Kosova, lokalnom NVO “Internews Kosovo”, grčkom humanitarnom organizacijom Evropska perspektiva. Gore navedene organizacije bile su partner ili donator CSDa u realizaciji projekata povratka. U procesu dijaloga CSD je sarađivao sa CARE International i Udruženjem “Majka Tereza”.

Izgradnja zajednice je CSDov najjači sektor. U ovom sektoru CSD je sarađivao sa: UNICEFom, Odeljenjem za omladinu u Vladi Kosova, Opštinom Priština, Opštinskom kancelarijom za zajednice – Gračanica, Sharee See, GTZ Priština i OSCEom.

CSD je vodeća organizacija u neformalnoj mreži manjinskih lokalnih NVOa iz prištinskog regiona. Kroz implementiranje projekata CSD postiže odličnu saradnju sa preko 50 radio stanica širom Kosova.

CSD smatra da su izgradnja demokratskog društva i jaka interetnička saradnja jedine moguće solucije za budući zajednički život različitih etničkih grupa koje žive na Kosovu.

Naše osnovne vrednosti su tolerantnost, solidarnost, stvaranje veza i partnerskih odnosa sa drugima, posvećenost. Ljudi su najveća vrednost i resurs naše organizacije.

Naša vizija je društvo jednakih i aktivnih građana koji odlučuju o svojim životima, društvo sa jakim demokratskim kapacitetima, uz puno poštovanje ljudskih prava.

Please follow and like us:

Postavi komentar

*
* (neće biti objavljen)