Projekat “Skiful Youth”

Nevladina organizacija CSD implementira projekat “Skilful Youth” koji je podržan od strane Evropske Komisije u sklopu programa Youth in Action. Međunarodni trening koji će se održati kao glavna aktivnost ovog projekta u periodu od 10. do 17. marta ima za 30 mladih ljudi iz 10 zemalja Evrope sledeće ciljeve:

–  Da se osnaže mladi bez posla u borbi protiv socijalne isključenosti iz perspektive multi-problema koji je nezaposlenost mladih danas u Evropi

–  Da bolje razumeju realnost u Europi i pristup neformalnog obrazovanja kao kreativno rešenje za bolju pripremu za tržište rada

–  Za poboljšanje “soft skills” i lične kompetencije kao dodatnu vrednost i smisao za preduzetništvo ka ostvarivanju svojih ciljeva.

–  Za podizanje svesti o novim veštinama za nova radna mesta i dodati kreativnost u ličnim metodama, uključujući i samo-procenu.

–  Uključivanje mladih bez posla sa ciljem da ih podrže u pronalaženju svog zanimanja

–  Za promociju programa Youth in Action kao sredstva za osnaživanje mladih ljudi na tržištu rada

–  Za razmenu najboljih iskustava i stvoranja novih mostova za saradnju među našim partnerima.

Please follow and like us:

1 Komentar

 1. ja:

  Lepo,
  lijepo,
  ubavo,
  bem,
  lepo,
  ljepo,
  nicely,
  piacevolmente,
  frumos,
  lepo bre 🙂

Postavi komentar

*
* (neće biti objavljen)