Kategorija: Albanian

Seminar za izradu Vodiča o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu

U okviru projekta „Podrška naporima poverenika za jezike zarad unapređenja upotrebe zvaničnih jezika u 12 partnerskih opština USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo Zajedno”, koji se sprovodi u opštinama Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn, održan je trodnevni seminar, organizovan od strane NVO „Komunikacijom do razvoja društva“. Ovaj projekat […]