CSD Tim

CSD tim

Ivan Nikolić, direktor

Ivan Nikolić je rođen u Prištini 1985.godine. Srednju elektrotehničku školu završio 2004. godine i 2009. diplomirao na prirodno – matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Odsek za informatiku. Početkom 2005. godine počinje da radi u CSDu na poziciji asistenta u administraciji, a vremenom biva uključen u implementaciju različitih programa i projekata u CSDu. 2008. godine zvanično je imenovan za menadžera organizacije. Odlukom borda iz 2010. godine izabran je za izvršnog direktora organizacije na kojoj je poziciji i danas. Odgovoran je za celokupno funkcionisanje organizacije, zadužen za kontakt sa donatorima i praćenje implementacije svih projekata i aktivnosti unutar CSD-a.

Kontakt:

e mail: ivcha.pmf@gmail.com
tel: +386 (0) 49 23 75 07

Aleksandar Velić, finansijski menadžer

Aleksandar Velić je rođen u Prištini 1984. godine. Završio je elektro-tehničku školu u Sušici 2002 godine, diplomirao na prirodno-matematičkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici. Od sredine 2005. godine počinje da radi u CSD-u na poziciji tehničara u projektu Bla Bla Caffe. Stičući iskustvo kroz različite programe i projekte, kako u CSD-u tako i u radu sa partnerskim organizacijama unapređen je u terenskog koordinatora. Oženjen je i ima dete. Govori srpski i poseduje osnovno znanje engleskog i albanskog jezika.

Kontakt:

e mail: aleksandar.velic@gmail.com
tel: +386 (0) 49 65 89 57

Bojana Manitašević, koordinatorka na terenu

Bojana Manitašević rođena je u Prištini 1982. godine. Gimnaziju je završila 2001. godine, prirodno-matematički smer. Od 2006. godine radi u mikrofinansijskoj instituciji “KEP” kao asistent u administraciji. Njen angažman u “KEP-u“ prestaje krajem 2012. godine. Početkom 2013. godine počinje da radi u CSD-u kao koordinatorka na terenu i postaje deo tima CSD-a. Govori srpski i engleski jezik. Udata je i ima dvoje dece.

Kontakt:

e mail: bojana.csd@gmail.com
tel: +386 (0) 49 71 12 21

Rajko Jovanović, terenski koordinator

Rajko Jovanović rođen je u Prištini 1989. godine. Ekonomsku školu završava 2008 godine, opšti smer. Pravni fakultet upisuje 2012 godine. Od 2018. do 2019. godine radio je kao pripravnik u privremenom organu Opština Priština. U CSD-u počinje da radi 2019. godine, pre svega kao istraživač i autor brojnih istraživanja pod okriljem CSD-a, postaje deo tima CSD-a. Govori srpski i tečno engleski jezik.

Kontakt:

e mail: rajko.jovanovic89@gmail.com
tel: +383 (0) 49 73 32 88

error

Pratite CSD