Misija CSD-a

Naša misija je

· Podsticanje omladinske participacije,motivisanje i priprema mladih da preuzmu aktivniju ulogu u rešavanju,kako sopstvenih problema,tako problema zajednice i šireg društva

· Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda kao temeljne vrednosti gradjanske demokratije

· Promovisanje tolerancije kao osnovnog modela ponašanja naročito među srednjoškolcima

· Jačanje kapaciteta mladih putem programa neformalnog obrazovanja

· Uticanje na donosioce odluka,građane i medije da se ne bave mladima kako je karakteistično za patrijahalne zajednice,već da učestvuju u izgradnji društva u kome su mladi viđeni kao značajni socijalni kapital u koji je neophodno investirati!