Informacije o organizaciji

Recent Posts

CSD deo komisije za izbor predstavnika lokalnih saveta u opštini Gračanica

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u koaliciji sa partnerskim organizacijama iz Prištine, Peći i Prizrena sprovodi projekat „Aktivno građanstvo – odgovorne opštine“ podržanog od strane Međunarodnog Olof Palme centra, kroz koji intenzivno radi na formiranju, funkcionisanju, kao i osnaživanju kapaciteta i uloge predstavnika lokalnih saveta. S obzirom na aktivno učešće CSD-a kroz rad […] 

Prezentacija OPEN analize -“Kapaciteti lokalnih samouprava u ispunjavanju obaveza u borbi za životnu sredinu”.

Opština Gračanica jedna je od najzagađenijih na Kosovu. Zagađeni su voda, vazduh, zemljište. Višegodišnja istraživanja pokazuju da su u Gračanki pronađeni teški metali, kako iz flotacije rudnika u Kišnici, tako i hemijski otpad još uvek nepoznatog zagađivača. Sama jalovina meštanima Gračanice i okoline predstavlja veliki i učestali problem. Usled jačeg vetra dolazi do podizanja i […] 

Radionica – „Modernizovanje postojećeg mehanizma za javne konsultacije sa građanima“

NVO Komunikacija za razvoj društva je organizovala jednodnevnu radionicu „Modernizovanje postojećeg mehanizma za javne konsultacije sa građanima“. Radionica je bila dizajnirana za odeljenja info službe lokalnih samouprava, predstavnika civilnog sektora, opštinskih odbornika i oredstavnika lokalnih saveta. Radionica je održana 09.06.2022. godine u Gračanicu u prostorijma restorana „Ognjište“. Učesnici radionice, imali su prilike da se upoznaju […] 

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je za vikend 25.- 27. marta seminar na kom je okupila predstavnike šest lokalnih samouprava sa Kosova. Cilj seminara bio je da se podrže predstavnici lokalnih samouprava u ponovnom planiranju konkretnih mehanizama za povećanje sopstvene transparentnosti i učešća građana. Tokom seminara učesnici su bili spremni da otvoreno […] 

Trening – Jačanje funkcionalnosti lokalnih samouprava

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD je 16. i 17. februara 2022. godine u Gračanici organizovala dvodnevni trening „Jačanje funkcionalnosti lokalnih samouprava: Upotreba postojećih mehanizama za aktivnije učešće građana u procese donošenja odluka – uloga odbornika u uspostavljanju komunikacije na relaciji građani – lokalna samouprava“. Trening je bio namenjen odbornicima Skupština opština iz opština […] 

CSD posetila lokalne samouprave

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD se u prethodnom periodu sastala sa najvišim zvaničnicima lokalnih samouprava iz opština sa većinski srpskim stanovništvom u kojima CSD primarno sprovodi svoje aktivnosti (Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot, Novo Brdo i Štrpce). S obzirom na činjenicu da je u većini pomenutih opština u kojima CSD sprovodi svoje aktivnosti nakon […]