NAŠA MISIJA

Misija CSD-a

Naša misija je

Omladina

Podsticanje omladinske participacije,motivisanje i priprema mladih da preuzmu aktivniju ulogu u rešavanju,kako sopstvenih problema,tako problema zajednice i šireg društva

Ljudska prava

Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i sloboda kao temeljne vrednosti gradjanske demokratije