Vesti

Edukativno informativna kampanju u Ranilugu

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je edukativno informativnu kampanju u Ranilugu.

Kampanja podizanja svesti meštana o tome koliko je bitno boriti se protiv virusa COVID-19, ali i o važnosti prevencije, poštovanju propisanih mera zaštite i slično, organizovana je postavljanjem informativnog pulta gde su građanima pružane važne informacije o koronavirusu, deljen im je promotivni material, kao i anti-covid mini paketići koji u sebi sadrže informativnu brošuru, maske, rukavice i sredstva za dezinfekciju ruku kao najneophodniji materijal tokom pandemije.

Osim toga, volonteri su promotivni material distributovali i svim institucijama na teritoriji mesta Ranilug i obeležili javna mesta oznakama o poštovanju distance u vidu samolepljivih znakova.

Kampanja je organizovana u okviru projekta “Program podrške Opštini Ranilug u sprečavanju širenja pandemije Covid 19”. Cilj ovog projekta jeste organizovanje jake kampanje na teritoriji cele opštine Ranilug i pružanje podrške svim institucijama a pretežno zdravstvenim , kao i pružanju+e pomoći stanovništvu i ugroženim grupama kroz set inovativnih, informativnih, obrazovnih i humanitarnih aktivnosti.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Ranilug kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.