Arhiva, Vesti

Lokalne nevolje se mogu prevazići zajedničkim radom

Problema u opštini Gračanica je mnogo, od malog budžeta, preko nezadovoljavajuće saradnje sa centralnim institucijama, do epidemije koja je pogodila čitav svet, a one se mogu prevazići transparentnim i zajedničkim radom svih aktera, složili su se savetnik gradonačelnika Gračanice, Saša Danić i direktor JKP “Ekologija”, Dejan Dimitrijiveć. Danić i Dimitrijević su govorili na debati pod nazivom “Lokalne (ne)volje”, koju je u okviru projekta “Energija u doba korone” organizovala NVO “Komunikacija za razvoj društva – CSD”, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Problema u opštini Gračanica je mnogo, od malog budžeta, preko nezadovoljavajuće saradnje sa centralnim institucijama, do epidemije koja je pogodila čitav svet, a one se mogu prevazići transparentnim i zajedničkim radom svih aktera, složili su se savetnik gradonačelnika Gračanice, Saša Danić i direktor JKP “Ekologija”, Dejan Dimitrijiveć. Danić i Dimitrijević su govorili na debati pod nazivom “Lokalne (ne)volje”, koju je u okviru projekta “Energija u doba korone” organizovala NVO “Komunikacija za razvoj društva – CSD”, uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS.

I pored budžeta koji je nesrazmeran broju stanovnika i pandemije koja je iznenadila čitav svet, opština Gračanica je uspela donekle da ispuni ciljeve, zacrtane prošlogodišnjim planom.

“Započeli smo izgradnju škole u Suvom Dolu, započeli smo izgradnju savremenog predškolskog objekta u Gračanici, čija je prva faza već završena, uradili smo novi aneks u O.Š. “Kralj Milutin” u Gračanici, završena je rekonstrukcija škole u Lapljem Selu, uradili smo i rekonstrukciju škole u Čaglavici. I u ostalim školama smo uradili manje popravke. Jedan od većih projekata je renoviranje stambenih zgrada u Ugljaru u naselju “Bergen”, koji smo sproveli zajedno sa Evropskom unijom, Ministarstvom za zajednice i povratak i Danskim savetom za izbeglice. Verovatno najveći projekat je nova vodovodna mreža koja se radi u Gračanici, Sušici, Lapljem Selu i u Novom Badovcu, a uradili smo i zgrade sa stanovima za mladne bračne parove i socijalno ugrožena lica“, rekao je savetnik gradonačelnika Gračanice, Saša Danić, naglasivši da je opština maksimalno ove godine, zbog epidemije, ulagala u zdravstvene institucije.

Veliki infrastrukturni projekti, kao što su izgradnja obilaznice oko Gračanice i nove bolnice, još uvek nisu započeti, ali iz lokalne samouprave poručuju da će učiniti sve kako bi ti projekti započeli što pre, dok se završetak Srednjoškolskog centra očekuje već početkom sledeće godine, da je inventar već nabavljen, kao i da je započeta sanacija korita reke Gračanke.

“Moramo hitno da nađemo rešenje za regulaciju naših reka i potoka, ali i za regulaciju saobraćaja, koji je kroz Gračanicu veoma frekventan. Naše mesto, kao i manastir Gračanica ne mogu još dugo da izdrže ovakvu frekvenciju saobraćaja, naročito teških kamiona. Još prošle godine je trebalo da se sastanemo sa bivšim ministrom za infrastrukturu i saobraćaj, ali do tog sastanka iz tehničkih razloga nije došlo. Zbog toga će opština da uradi projekat, ali da bi se obilaznica uradila, potrebno je dva do tri miliona evra, što mi sami ne možemo da obezbedimo”, istakao je Danić, dodavši da će već sledeće godine opštinska administracija pokušati da pronađe donatore kako bi se problem izgradnje obilaznice rešio, kao i da će sva budžetska ulaganja biti u skladu sa potrebama građana.

Javno komunalno preduzeće “Ekologija”, formirano u ovoj godini, već ima vidljive rezulate, rekao je direktor ovog preduzeća Dejan Dimitrijević.

“Mi smo krenuli iz minusa, kada je u pitanju i organizacija, ali i sami resursi preduzeća. Ono na šta smo ponosni jeste da smo se dobro organizovali i uspeli da posao za koji imamo mandat, radimo u punom kapacitetu. Uspeli smo da uposlimo naše ljude i da obezbedimo stabilne finansije. Nemamo dugova, imamo sredstava za rad. Naravno uvek nam je potrebno još mehanizacije“, naglasio je direktor JKP “Ekologija” iz Gračanice i dodao: “Mi smo na početku uspeli da identifikujemo sve naše korisnike, potpisali smo ugovore sa većinom građana i podigli smo procenat naplate usluga na vrlo značajan nivo. Uspeli smo da obezbedimo i jednu subvenciju iz Ministarstva ekonomije, a ono na čemu smo radili, jeste pružanje nekoliko usluga koje do sada nisu radila komunalna preduzeća, tako da imamo mesečno po par hiljada evra prihoda od vanrednih aktivnosti”.

Da bi “Ekologija” mogla normalno da funkcioniše i ispuni svoje zadatke, potrebna je saradnja i svest građana o potrebi zaštite životne sredine.

“Identifikovali smo, bez rečnih korita u našim selima, koja očigledno služe kao mesta za bacanje otpada i veliki broj deponija. Mi hoćemo sve te deponije da sklonimo i na to trošimo ozbiljne resurse i radnu snagu. Uklonili smo više od deset deponija, ali posle nekoliko dana, zatekli smo isto stanje. Apelujem, molim naše građane da ne bacaju smeće svuda, jer ne samo da tako zagađujemo našu okolinu, već tako i ružimo naša mesta“, poručio je Dimitrijević sugrađanima.

Pre debate, građani opštine Gračanica su kao najveće probleme naveli nezaposlenost i tešku ekonomsku situaciju, a Danić i Dimitrijević su pozvali organizacije civilnog društva, medije i građane da zajedničkim nastupima pred centralnim institucijama i donatorima pokušaju da barem ublaže probleme koji su prisutni.

Debata “Lokalne (ne)volje” je održana u Centru građanske energije u Gračanici i jedna je od osam koje će Komunikacija za razvoj društva sprovesti u saradnji sa partnerom NVO “Omonia”, a projekat je podržala Kosovska fondacija za otvoreno društvo.

Izvor: gračanicaonline.info

Ana Marković