Vesti

Podela humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa na teritoriji opštine Novo Brdo

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je podelu humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa za najugroženije porodice na teritoriji opštine Novo Brdo.

U saradnji sa opštinskim odeljenjima koja se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom, kao i sa postojećim nevladinim organizacijama koje se bave humanitarnim radom, sastavljena je lista najugroženijih članova ove opštine. Njima su dostavljeni paketi humanitarne pomoći koji su u sebi sadržali osnovne prehrambrene i higijenske proizvode.

Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta .„Program socijalne pomoći za najugroženije stanovnike opštine Novo Brdo”. Cilj ovog projekta je organizovanje jake humanitarne kampanje u okviru koje će se najugroženijim porodicama i individuama sa teritorije opštine Novo Brdo pružiti adekvatna pomoć u vidu socijalnih davanja – dostave humanitarnih prehrabmenih i higijenskih paketa.

Osim predstavnika CSD-a i volontera u akciji podele humanitarnih prehrambrenih i higijenskih paketa učestvovali su i predstavnici Opštine Novo Brdo, na čelu sa predsednikom Opštine, gdin-om Svetislavom Ivanovićem. 

“Opština Novo Brdo radi na tome da olakša težak položaj socijalno ugroženom stanovništvu i da sasluša njihove zahteve. Kroz dobru koordinaciju sa donatorima, obezbeđeni su prehrambeni i higijenski paketi, koje su dobili svi oni kojima je pomoć u ovom trenutku najneophodnija. Otvorenost za sva socijalna pitanja, kao i realizovanje i rešavanje problema socijalno ugroženim kategorijama, u skladu sa mogućnostima, naš je zadatak.”, reči su gradonačelnika Ivanovića.

Pomenuti projekat podržan je od strane Opštine Novo Brdo kroz program “,,Ublažavanje posledica i upravljanje situacijom nastalom pandemijom korona virusa COVID – 19 u oblasti zdravstva, socijale, obrazovanja, poljoprivrede i u drugim oblastima“.