Arhiva, Vesti

Trening – radionica “Zagovaranje i lobiranje”

Održana radionica za članice neformalnih grupa žena na temu “Zagovaranje i lobiranje”.

Cilj ove radionice je bio da se članice neformalnih grupa žena što bolje upoznaju sa mogućnostima koje im nudi aktivno korišćenje tehnika zagovaranja i lobiranja u ostvarivanju veće kontrole i kreiranju politika koje utiču na njih, kao i kako razmeniti iskustva i uspostaviti odnose. Članicama neformalnih grupa žena objašnjeno je da ne mogu ostvariti napredak u delovanju samo zahtevajući ili tražeći svoja prava bez osnaživanja glasova svojih interesnih grupa kao i bez potrebnog znanja o važećim zakonima i propisima. Predstavljene su im i najuspešnije tehnike zagovaranja i lobiranja, koje se mogu koristiti kao mehanizmi izražavanja interesa civilnog društva u državnim institucijama i javnosti.

CSD u saradnji sa The Olof Palme International Center već punih sedam meseci radi na osnaživanju kapaciteta članica neformalnih grupa žena u opštinama Parteš, Ranilug, Klokot i Gračanica, kao i na njihovom što aktivnijem učestvovanju u procese donošenja odluka na lokalnom nivou i poboljšanja kvaliteta života žena unutar njihovih zajednica.