Arhiva, Vesti

Trening „Sudski sistem na Kosovu, mehanizmi i nadležnosti“

NVO „Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, organizovala je trening na temu „Sudski sistem na Kosovu, mehanizmi i nadležnosti“.

Trening je organizovan u okviru projekta „Ima li pravde posle nepravde“ koji CSD implementira u saradnji sa NVO Advocacy Training and Resource Center – ATRC iz Prištine podržanog od strane USAID Kosovo u okviru programa „Povećanje svesti i učešće građana“.

Cilj ovog treninga bio je da se informišu i edukuju predstavnici organizacija civilnog društva kao i šire javnosti o procesima, mehanizmima, administrativnim rokovima, načinima savetovanja građana o mogućnostima ostvarivanja svojih prava i svim ostalim informacijama koje je neophodno znati a tiču se pravosudnog sistema na Kosovu. Treningu su osim predstavnika nevladinih organizacija prisustvovale i predstavnice neformalnih grupa žena, kao i predstavnici lokalnih struktura iz Opština Gračanica, Klokot, Ranilug i Parteš.
Učesnici su bili veoma zainteresovani da čuju više o tome koji to mehanizmi postoje u sudskom sistemu na Kosovu, koje nadležnosti koji sud ima, koji su to pravni lekovi, a koji vanredni pravni lekovi.