Arhiva, Publikacije, Vesti

Takmičenje u ribolovu

U okviru projekta „Kulturno Zabavno Leto 2013“, NVO „Sportsko društvo Pokretač“, na Gračaničkom jezeru organizuje sportsko takmičenje u ribolovu.

Takmičenje će se održati 30. juna na Gračaničkom jezeru sa početkom u 9 sati. Takmičari će biti podeljeni u dve grupe, prva grupa starosti do 14 godina i druga grupa starijih od 14 godina.

Pripreme za takmičenje su sledeće:

7 – 7:30 – prijavljivanje za takmičenje
7:30 – 7:45 – izvlačenje startnih brojeva
7:45 – 8 – zauzimanje pozicije
8 – 8:50 – priprema za takmičenje
8:50 – 9 – prehranjivanje
9:00  početak takmičenja do 13 sati,
13  13:30 – merenje ulova.

Nakon takmičenja, biće proglašenje pobednika i uručenja nagrada.

Opština Gračanica je pokrovitelj i glavni organizator takmičenja, i obezbedila je za učesnike vredne nagrade.

Zainteresovani se mogu prijaviti na broj: 049/286-348