Arhiva, Vesti

Veće učešće građana u procesima donošenja odluka

U organizaciji NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD, za vikend 07-09 oktobra, u hotelu “Romantuque”, u Velesu, Makedonija, održan seminar na temu “Uključenje građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou/poboljšanje komunikacije na relaciji Opština-civilno društvo-zajednica”.

Seminar je održan u okviru projekta „Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana u procese donošenja odluka na Kosovu“ podržanog od strane Olof Palme International Center-a, sa kancelarijom u Prištini.

Seminaru su prisustvovali predstavnici organizacija civnilnog društva sa teritorije šest opština (Gračanica, Klokot, Parteš, Ranilug, Novo Brdo i Štrpce) sa centralnog Kosova koji su ujedno i članovi mreže “Aktivni južni centar”, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz istih opština. Cilj sminara bio je uspostavljanje mehanizama za poboljšanje komunikacije na relaciji lokalna samouprava-civilno društvo. Tokom trodnevnog rada proistekle su i preporuke za uspostavljanje mehanizama za poboljšanje komunikacije, ali je proisteklo i niz ideja o zajedničkim aktivnostima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života zajednice.

Zajedničkim delovanjem i međusobnom komunikacijom mogu učiniti više za svoju zajednicu, zaključeno je na trodnevnom seminaru.