Arhiva, Vesti

Budžet naše opštine, naša stvar

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u okviru Društvenog kluba Centra građanske energije u Gračanici organizovala je debatu pod nazivom „Budžet naše opštine, naša stvar“.

Debata na temu “ Budžet naše opštine, naša stvar“ okupila je, 12. septembra, na jednom mestu predstavnike Opštine Gračanica i predstavnike organizacija civilnog društva u cilju identifikovanja razloga zbog problema neaktivnosti građana i pronalaženju rešenja za jasniji vid komunikacije na relaciji građani – civilno društvo – lokalna samouprava.

Nakon što su direktori opštinskih odeljenja, zamenik predsednika opštine Saša Danić  i predsedavajući SO Gračanica Ljubiša Karadžić prisutnima predstavili plan opštinskog budžeta za 2020. godinu, razgovaralo se i o razlozima ne učestvovanja dovoljnog broja građana na javnim debatama, kao i o tome koliko organizacije civilnog društva mogu da utiču i da, u mnogome, olakšaju rad lokalne samouprave.

Znamo da je učešće građana u procesima donošenja odluka temelj moderne demokratije i polazna osnova za izgradnju pravednog i pravnog društva. Međutim, svedoci smo toga da građani još uvek nisu svesni važnosti udruživanja i „težine“ koju nastupanje u ime grupe ljudi nosi sa sobom i da je upravo to glavna uloga organizacija civilnog društva.

Kada je u pitanju komunikacija radi donošenja odluka na relaciji građani-civilno društvo-lokalna uprava, stiče se utisak da je bolja od predhodnih godina, ali da jos uvek nije na zadovoljavajućem nivou i da se zadržava na nivou forme, odnosno radi formalnog ispunjavanja zakonskih obaveza.

Predstavnici organizacija civilnog društva koji su prisustvovali debate složili su se da zajedničkim delovanjem možemo učiniti mnogo više.

Aktivnosti koje CSD otganizuje u okviru Društvenog kluba Centra građanske energije podržane su od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo.