Vesti

CSD deo komisije za izbor predstavnika lokalnih saveta u opštini Gračanica

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u koaliciji sa partnerskim organizacijama iz Prištine, Peći i Prizrena sprovodi projekat „Aktivno građanstvo – odgovorne opštine“ podržanog od strane Međunarodnog Olof Palme centra, kroz koji intenzivno radi na formiranju, funkcionisanju, kao i osnaživanju kapaciteta i uloge predstavnika lokalnih saveta.

S obzirom na aktivno učešće CSD-a kroz rad sa lokalnim savetima, a na poziv Opštine Gračanica, predstavnica CSD-a bila je i deo komisije za izbor novih predstavnika lokalnih saveta ove lokalne samouprave.

CSD smatra važnim učestvovanje u izboru predstavnika ovog tela jer su oni i te kako bitna spona između građana i lokalne samouprave, kako u određivanju problema i prioriteta građana, tako i kroz učestvovanje u procesima donošenja odluka.