Vesti

Koalicija za aktivno građnstvo

Koalicija za “Aktivno građanstvo, odgovorne opštine“ koju čine organizacije „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, Syri i Vizionit, Ec Ma Ndryshe i Democracy Plus održala je seminar na kom je okupila predstavnike pomenutih organizacija.

Seminar je organozovan tako da omogući učesnicima temeljnu analizu o učešću građana u procesima donošenja odluka na Kosovu i da se u skladu sa analizom situacije radi na pripremi predloga projekta i projektnih aktivnosti za narednu, 2021. godinu, u skladu sa strategijom Međunarodnog Olof Palme centra.

Cilj seminara jeste bio i osvrt na rezultate, kao i na izazove sa kojima se koalicija susretala tokom implementacije projekta koji je u toku, kao i planiranje zajedničkih i individualnih aktivnosti organizacija za narednu godinu.

Koaliciju je kroz projekat “Aktivno građanstvo, odgovne opštine” podržao Međunarodni Olof Palme centar, program na Kosovu.