Arhiva, Vesti

Aktivno građanstvo, odgovorne opštine

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD organizovala je trening na kome je okupila predstavnike šest lokalnih samouprava sa Kosova (Gračanica, Novo Brdo, Parteš, Klokot, Ranilug i Štrpce) i predstavnike Mreže za građanski aktivizam koju čine nevladine organizacije iz pomenutih opština.

Okupljanje predstavnika lokalnih samouprava i predstavnika civilnog društva na jednom mestu imalo je za cilj analizu internih opštinskih sistema za identifikaciju i određivanje prioriteta zajednice, a razgovaralo se i o tome koji su zakonski okviri za identifikaciju i određivanje istih. Tokom trajanja treninga učesnici su imali prilike da diskutuju o postojećim sistemima, zatim o tome koja je uloga organizacija civilnog društva u identifikaciji priotiteta zajednice i koji su najčešči izazovi sa kojima se svi zajedno suočavaju. Osim otvorene diskusije i konstruktivnih predloga obeju strana, učesnici su imali prilike da čuju i pregršt dobrih primera različitih mehanizama koje pojedine lokalne samouprave u regionu koriste i pomoću kojih određuju prioritete zajednica.

S obzirom na to da su na treningu prisustvovali predstavnici opština koji i te kako imaju bitnu ulogu u svojim lokalnim samoupravama možemo računati i na to da će se većina predloga i preporuka datih od strane učesnika koji dolaze iz civilnog društva razmatrati.

Trening  je organizovan u okviru projekta “Aktivno građanstvo, odgovorne opštine” koji CSD sprovodi u partnerstvu sa organizacijama Syri i Vizionit, Ec Ma Ndryshe i Democracy Plus.

Koaliciju je kroz pomenuti projekat podržao Međunarodni Olof Palme centar, program na Kosovu.