Arhiva, Vesti

Moj glas je moja šansa

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ – CSD u saradnji sa NVO „Gračanička omladinska inicijativa“ – GYI sprovodi projekat „Moj glas je moja šansa“. Projekat se sprovodi na teritoriji šest opština sa većinski srpskim stanovništvom na Kosovu (Gračanica, Klokot, Novo Brdo, Parteš, Ranilug i Štrpce).

Projekat ima za cilj povećanje svesti kod mladih o važnosti izlaska za izbore, povećanje broja izašlih birača, kao i obuku glasača. S tim u vezi CSD i GYI organizovale su trening na temu „Izmami glas“ . U toku treninga mladi su imali prilike da čuju nešto više o samom učešću mladih u procese donošenja odluka, obrazovanju glasača i kampanji od vrata do vrata. Učesnici su u toku treninga vežbali da poboljšaju svoje veštine prezentacije i komunikacije jer će na terenu oni učestvovati u kampanji od vrata do vrata. Odrađena je i analiza stanja i potreba mladih u svakoj od pomenutih opština.

S obzirom na to da mladima nije dovoljno jasno da izlaskom na izbore utiču na to kako će živeti, osim pomenutog treninga, CSD i GYI će u okviru projekta održati časove za završne razrede srednjih škola u ovim opštinama kako bi bili upoznati sa svojim pravima.

Kroz kampanju „Izmami glas“ CSD i GYI imaju za cilj da što veći broj birača izađe na izbore i sami odluče o tome ko će ih predstavljati u naredne četiri godine.

Projekat „Moj glas je moja šansa“ finansiran je od strane Američke Ambasade u Prištini.

Da podsetimo, lokalni izbori na Kosovu održavaju se 22. oktobra.