Arhiva, Vesti

Uporedna analiza stavova Srba i Albanaca o Briselskom dijalogu predstavljena u Štrpcu i Novom Brdu

NVO “Komunikacija za razvoj društva“ CSD u saradnji sa NVO „Fem Space“ iz Štrpca i NVO „Udruženje žena Naš dom“ iz Novog Brda, predstavila je uporednu analizu stavova Srba i Albanaca o Briselskom dijalogu.

Pomenutim istraživanjem o Briselskom dijalogu obuhvaćeno je 1269 Srba i 700 Albanaca. U prezentovanom izveštaju prisutni su imali prilike da vide da su potpuno različiti stavovi Srba i Albanaca o tome zašto nema dovoljno informacija o Briselskom dijalogu u javnosti, koliko je, i jeste li on uopšte bitan za život običnih građana na Kosovu, jesu li teme o kojima se razgovara zaista prioritetne, kao i ko je odgovoran za (ne)formiranje Zajednice/Asocijacije opština sa srpskom većinom. O tome zašto pregovarači i posrednici iz Brisela ne izlaze u javnost sa istim informacijama, slične odgovore imaju i Srbi i Albanci, odnosno većina smatra da politički predstavnici, odnosno pregovarači, namerno prikazuju informacije kako im odgovara kako bi na taj način sebe pokazali kao pobednike.

Prisutni u Štrpcu i Novom Brdu složili su se da građani nisu upoznati sa tokom Briselskog dijaloga i još jednom je potvrdjeno da je bitno uključenje organizacija civilnog društva i stručne javnosti u proces pregovora i realizacije dogovorenog. Građani smatraju da bi kroz organizacije civilnog društva koje su lakše dostupne običnim građanima bili više informisani i bolje upoznati.

Prezentacije, kao i samu uporednu analizu stavova Srba i Albanaca, CSD je sprovela u saradnji sa Mrežom za građanski aktivizam, a u okviru projekta “Jačanje demokratije kroz aktivno učešće građana na Kosovu” podržanog od strane Međunarodnog Olof Palme centra, sa kancelarijom u Prištini.