Arhiva, Vesti

Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost! – Štrpce

Održana debata o Zakonu o upotrebi jezika u Sirinićkoj Župi.

CSD, u saradnji sa Agencijom za međunarodni razvoj (USAID), kroz program Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together AKT), sprovodi projekat podrške naporima poverenika za jezike na unapređenju upotrebe zvaničnih jezika na Kosovu. Projekat se sprovodi u 12 partnerskih opština na USAIDovom projektu Unapredimo Kosovo zajedno.

Partnerske opštine: Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn.

Debatama prisustvuju predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici civilnog društva, predstavnici medija, aktivni članovi zajednica, mladi i žene.

U okviru projekta „Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost“ održana je 1. aprila još jedna u nizu debata o upotrebi jezika na Kosovu, u Štrpcu.

Ono što možemo navesti kao zajednički problem koji smo čuli na gotovo svim deabata do sad jesu nedovoljno poznavanje Zakona o upotrebi i jezika, pa samim tim i obaveza, loša sistematizacija kojom nije predviđen dovoljan broj prevodilaca, nedostatak struke tj profesionalnih prevodilaca i nepoznavanje funkcije Poverenika za jezike u Vladi Kosova.

Iako je Zakon jedinstven za sve, od opštine do opštine situacija se razlikuje i postoje specifični problemi u zavisnosti od toga da li se radi o većinski srpskoj ili većinski albanskoj opštini. U svakom slučaju ugroženi su kako Srbi pa tako i Albanci, tamo gde su zastupljeni kao manjine.

Ono što je iskrslo kao zanimljiva inicijativa jeste ponovno uvođenje učenja jezika okoline u srpske i albanske osnovne škole na Kosovu. To znači da bi Srbi u okviru plana i programa imali albanski jezik, a Albanci srpski jezik. Iako zvuči kao potpuna naučna fantastika i kao nešto za čega nam je potrebno više od sto godina, ljudi shvataju da je to jedina realna težnja. Međusobno razumevanje je jedina stvar koja može dovesti do pomirenja i poštovanja ljudskih prava.

Jedan od zaključaka na obe debate jeste i taj da nesprovođenje Zakona o upotrebi jezika leži na nekoliko nivoa, od centralnog ka lokalnom, preko državnih institucija, organizacija do pojedinca.
Sve u svemu Opština Štrpce je najbolji primer prakse prema svakom kriterijumu, istakli su kako poverenik za jezike pa tako i drugi učesnici u debati.

Debata u Štrpcu održana je u prostorijama Motela „Lovac“.