Arhiva, Vesti

Nastavak promovisanja Mreže za građanski aktivizam

Predstavnici Mreže za građanski aktivizam (MGA) su se sastali sa Zamenikom ministra za finansije g. Bojanom Stojanovićem. Sastanak koji je održan 02. maja deo je redovnih aktivnosti promovisanja MGA, u kojima predstavnicima cenrtalnih institucija predstavljlaju svoj rad i strategiju.

Predstavnici MGA su detaljno predstavili svoju strategiju rada i razvoja i od g-dina Stojanovića zatražili podršku i pomoć u njenom sprovođenju. Osim toga razgovaralo se i o važnosti saradnje institucija centralnih vlasti sa organizacijama civilnog društva, kao i transparentnosti zarad nadgledanja rada institucija, što je posebno važno za organizacije iz nevećinskih zajednica.

Tokom sastanka g. Stojanović, predstavio je nadležnosti Ministarstva finansija, saradnju sa drugim institucijama na centralnom i lokalnom nivou, posebno saradnju sa opštinama sa većinski srpskim stanovništvom. Takođe, istakao je važnost udruživanja na svim nivoima, ali posebno među organizacijama civilnog društva, zarad boljeg ostvarenja prava nevećinskih zajednica.