Arhiva, Vesti

Konferencija „Više jezika šira vizija života“.

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“, u sredu, 18. aprila, u Gračanici, održana završna konferencija projekta „Više jezika šira vizija života“.

Konferencija je imala za cilj da predstavi sve rezultate projekta, kao i prezentaciju informativne knjižice koja sadrži analizu stanja u srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica, ali i da još jednom promoviše rad Kancelarije poverenika za jezike i pošalje jasnu poruku o važnosti poštovanja Zakona o upotrebi jezika. Osim toga na konferenciji su podeljene zahvalnice učesnicima projekta, srednjoškolcima sa teritorije opštine Gračanica, koji su tokom trajanja ovog projekta bili uključeni u sve projektne aktivnosti i koji su podeljeni u akcione timove radili na vršnjačkoj edukaciji u svojim školama i istovremeno identifikovali kršenje jezičkih prava i putem Language Officer aplikacije iste slali Kancelariji poverenika za jezike.

Na konferenciji su osim predstavnika organizacija civilnog društva, srednjoškolaca i aktivnih građana, prisustvovali i predstavnici Kancelarije poverenika za jezike koji su i ovu priliku iskoristili da promovišu rad svoje kancelarije, kao i mehanizme za zaštitu Zakona o upotrebi jezika, ali i da još jednom pozovu građane da upute žalbe ukoliko im je pravo na jezik ugroženo.

Projekat „Više jezika šira vizija života“ podržan je od strane Kancelarije poverenika za jezike na Kosovu.