Arhiva, Vesti

Nastavlja se saradnja sa grupama žena

Održan sastanak sa ženskom inicijativom iz Gračanice.

NVO „Komunikacijom do razvoja društva“ CSD, i tokom 2015. godine, nastavlja da radi na izgradnji kapaciteta neformalnih grupa žena.

U okviru projekta „Aktivna žena u zajednici II“ u prostorijama CSD-a održan je sastanak sa ženskom inicijativom iz Gračanice. Tema sastanka jeste bilo bliže upoznavanje sa aktivnostima koje će se sprovoditi u okviru pomenutog projekta, kao i razvijanje strategije i delovanja ove ženske grupe u narednom periodu.

Da podsetimo, projektom “Aktivna žena u zajednici II” je adresirana evidentna potreba za uvođenjem rodne perspektive u sve procese života posebno ako govorimo o ženama u zajednici i njihovom položaju na političkoj sceni u Gračanici, Ranilugu, Klokotu i Partešu. S druge strane projekat je specifično usmeren na unapređenje položaja žene u sve četiri opštine.

Projekat je podržan od strane Olof Palme International Center.