Arhiva, Vesti

Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost! – Klokot i Parteš

CSD radi na podršci unapređenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika na Kosovu

CSD u saradnji sa Agencijom za međunarodni razvoj (USAID), kroz program Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together AKT), sprovodi projekat podrške naporima poverenika za jezike na unapređenju upotrebe zvaničnih jezika na Kosovu. Projekat se sprovodi u 12 partnerskih opština na USAIDovom projektu Unapredimo Kosovo zajedno.

Partnerske opštine: Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn.

Cilj CSD-a jeste podizanje svesti kod građana i građanki o važnosti njihovog učešća u zastupanju potreba i zaštiti prava na jezik, kao i saradnji sa institucijama. Težnje CSD-a, da se intenzivnije pozabave temom upotrebe maternjeg jezika i pisma na Kosovu, sežu nekoliko godina u nazad. Međutim, smatramo da smo tek sad sazreli da se uhvatimo u koštac sa nezadovoljavajućim sprovođenjem Zakona o upotrebi jezika.

U okviru projekta „Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost“ biće održano 12 debata u 12 izabranih opština. Nakon debata CSD će formirati tim koji će biti sastavljen od po jednog predstavnika lokalne samouprave i predstavnika civilnog društva iz svake partnerske opštine.

Debatama su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici civilnog društva, predstavnici medija, aktivni članovi zajednica, mladi i žene.

Akcioni tim će uz pomoć stručnjaka, članova Kancelarije poverenika za jezike, CSD tima i USAID/AKT tima kreirati pragmatični priručnik za unapređenje kvaliteta upotrebe jezika. Pomenuta publikacija sadržaće, pored mapiranih problema u svakoj opštini, i svojevrsnu listu pozitivnih primera prakse i praktičnih saveta za pravilnu upotrebu srpskog i albanskog jezika. Želimo da kreiramo jedinstveni instrument koji će službenici u svim odeljenjima svakodnevno korisiti u svom radu.

Juče, 25. februara održane su prve dve debate, u Klokotu i Partešu. Insajdersko istraživanje koje je CSD sproveo u obe opštine neposredno pred održavanje debata kaže sledeće: Opština Klokot je opština sa većinski srpskim stanovništvom, ali stranke iz albanske zajednice osećaju se potpuno familijarno kada uđu u zgradu opštine. Natpsi i putokazi su dvojezični, osoblje i službenici su predusretljivi, iako možda ne poznaju albanski jezik, i u opštinskim službama sve formulare i obaveštenja moguće je dobiti na oba jezika. Sajt nije najfunkcionalniji i još uvek ne postoji jedinstveni mejl na koji se korisnici mogu obratiti sa zahtevom ili pitanjem na svom maternjem jeziku.

Što se tiče opštine Parteš, koja je takođe većinski srpska opština, situacija je nešto drugačija. Ne da ne postoje dvojezični natpisi, već na nekim kancelarijana ne postoje ni na srpskom jeziku. Teže je dobiti obaveštenja ili formulare na oba jezika. Moramo samo napomenuti da je Opština Parteš od skoro u novoj zgradi, a da prethodna vlast nije imala niti jednog prevodioca. Sad je situacija drugačija i od strane opštine pokazana je izuzetna volja za poboljšanjem na ovom polju kao i za ispunjenjem zakonskih normi. Velika prepreka leži i u malim budžetima i lošoj, nedovoljnoj infrastrukturi.

Ne treba prenebregnuti ni to da odgovornost za nesprovođenje Zakona o upotrebi jezika leži na nekoliko nivoa, od centralnog ka lokalnom, preko državnih institucija, organizacija do pojedinca.
Na debatama se raspravljalo o problemima, izazovima i načinima na koje Poverenik za jezike može pomoći opštinama u funkcionisanju, ali i kako zajedničkim naporima možemo unaprediti rad Kancelarije poverenika za jezike kao i sprovođenje zakona.

Debata u Klokotu održana je u Restoranu „Car Lazar“, a u Partešu u Kafeu „Mačak“.

Comment (1)

Comments are closed.

Milan

februar 26, 2015

Mogli ste da izbegnete ovaj roll-up sa republikom.