Arhiva, Vesti

Održan sastanak sa grupom žena „Ženska inicijativa“

U prostorijama CSD-a danas, 19. Septembra, održan je sastanak sa neformalnom grupom žena „Ženska inicijativa“ iz Gračanice.

Sastanak, na inicijativu CSD-a, održan je radi dalje koordinacije i prikupljanja informacija za aktivnosti koje slede. Naime, ideja „Ženske inicijative“ koja je pomenuta na jednom od seminara CSD-a na kome su prisustvovale članice grupe žena bila je da se u Gračanici pokrene inicijativa za otvaranje savetovališta za trudnice, devojke i žene. Na održanom sastanku se najviše razgovaralo o tome, jer je kako su rekle same članice, jedno takvo savetovalište zaista potrebno ženama iz naše zajednice.

Pokrenuti su prvi koraci i saglasile su se da je vreme da se krene sa aktivnostima koje predhode jednoj takvoj inicijativi. CSD će pružiti maksimalnu tehničku i logističku pomoć „Ženskoj inicijativi“ u realizovanju ove ideje.

CSD u saradnji Olof Palme International Centrom u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“ podržava rad Ženske inicijative.