Arhiva, Vesti

Održana osnivačka skupština Foruma žena lidera Pomoravlja

Osnivačka skupština Foruma Žena Lidera Pomoravlja organizovana je od strane Udruženja Žena Povratnika „Naš Dom“ iz Novog Brda u okviru projekta “Učešće žena u javnom i političkom životu na lokalnom nivou“ podržanog od strane Američke ambasade sa kancelarijom u Prištini.

Neformalne grupe žena iz opština Ranilug, Klokot i Parteš sa kojima saradjuje CSD u okviru projekta podržanog od strane The Olof Palme International Centra, pod sloganom Aktivna žena u zajednici, uzele su aktivno učešće u osnivanju Foruma Žena Lidera Pomoravlja. Na osnivačkoj skupstini koja je održana 23.09.2014 godine u skupštinskoj sali Opštine Novo Brdo, izabrane su članice na mestima Predsednica Foruma Žena Lidera Pomoravlja gospođa Vesna Stajić, podpredsednica Foruma Žena Lidera Pomoravlja gospođa Vesna Jovanović (Neformalna grupa žena iz Partes) i sekretar Foruma Žena Lidera Pomoravlja gospodja Milica Mirkovic (Neformalna grupa žena iz Klokota). Nakon izbora menadžmenta Foruma Žena Lidera Pomoravlja, raspravljalo se o statutu i procesu registracije.

Istaknuto je da je veoma važno da se u svim sferama društvenog života navedenih Opština čuje glas žena i uzmu u obzir njihove potrebe i stavovi, kao i to da je ovo jedan od načina da žene uzmu aktivno učešće u svim relevantnim procesima koji direktno i indirektno utiču na njihov život.

Na Osnivačka Skupština Foruma, navedeno je da će pored pomenutih opština Foruma Žena Lidera Pomoravlja pozvati i žene iz Štrpca da im se pridruže, kao i to da će vrata foruma biti otvorena i za članice ostalih zajednica koje žive u ovim opštinama.