Arhiva, Vesti

Održane debate u Vučitrnu i Obiliću

U sredu, 18. marta, u opštinama Vučitrn i Obilić održane debate o upotrebi jezika na Kosovu.

CSD u saradnji sa Agencijom za međunarodni razvoj (USAID), kroz program Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together AKT), sprovodi projekat podrške naporima poverenika za jezike na unapređenju upotrebe zvaničnih jezika na Kosovu. Projekat se sprovodi u 12 partnerskih opština na USAID-ovom projektu Unapredimo Kosovo zajedno.

U okviru projekta koji je CSD simbolično nazvao „Moj jezik! Moje pravo! Moja mogućnost“ biće održano 12 debata u 12 izabranih opština. Partnerske opštine: Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn.

Cilj CSD-a jeste podizanje svesti kod građana i građanki o važnosti njihovog učešća u zastupanju potreba i zaštiti prava na jezik, kao i saradnji sa institucijama.

U Vučitrnu je debata održana u restotanu „Holuday“, dok se u Obiliću debata organizovala u restoranu „Katana“. Ono što je istraživanje CSD-a neposredno pred debate pokazalo jeste da: Opština Vučitrn je opština sa većinskim albanskim stanovništvom, ali stranke iz srpske zajednice osećaju se familijarno kada uđu u zgradu opštine. Iako je primećeno da obaveštenja i odluke na oglasnim tablama nisu dvojezična, a da na nekim kancelarijama postoje dvojezični natpisi, tajnom klijentu iz manjinske zajednice nije bilo teško uspostaviti kontakt jer su službenici predusetljivi, pa je samim tim i odgovore na sva pitanja dobio na svom maternjem jeziku. Ono što je tajni klijent u nastavku istraživanja ustanovio jeste i to da je sva dokumenta moguće dobiti na oba jezika.

Što se tiče Opštine Obilić, koja je takođe većinski albanska opština, situacija je slična. Putokazi su polovično dvojezični, dok su obaveštenja uglavnom samo na jednom jeziku. Reakcije službenika sa kojima je tajni klijent stupio u kontakt bile su različite, zavisno od odeljenja.

Na debatama se raspravljalo o problemima, izazovima i načinima na koje Kancelarija poverenika za jezike može pomoći opštinama u funkcionisanju, ali i kako zajedničkim naporima možemo unaprediti rad Kancelarije poverenika za jezike kao i sprovođenje zakona. Od strane predstavnika opština iskazana je istinska volja za rešavanje problema o dosadašnjoj upotrebi jezika. Istaknuto je da velika prepreka leži i u malim budžetima, nedovoljnom broju službenika za prevođenje, kao i u kvalitetu postojećih prevodioca.

Debatama su prisustvovali predstavnici Kancelarije poverenika za jezike, predstavnici USAID-a, predstavnici AKT-a, predstavnici lokalnih samouprava, predstavnici civilnog društva, predstavnici medija, kao i aktivni članovi zajednica, mladi i žene.