Arhiva, Vesti

Skupština Opštine Gračanica usvojila plan Ženske Inicijative

Odbornici Skupštine Opštine u Gračanici, juče 12. marta, na drugoj redovnoj sednici jednoglasno su usvojili akcioni plan delovanja Ženske inicijative.

Na predlog Ženske inicijative između ostalih tačaka na dnevnom redu našlo se i razmatranje usvajanja pomenutog plana delovanja Ženske inicijative za 2015.
godinu. Obrazlažući predlog, predsedavajuća Ženske inicijative Sunčica Trajković, kazala je da usvajanjem ovog akcionog plana SO Gračanica kao najveće izvršno telo pruža potrebnu podršku grupi žena i ohrabruje ih u njihovom daljem radu.

Nakon niza aktivnosti zastupanja za usvajanje ovog plana, uspeli smo da čelnicima naše Opštine ukažemo na važnost poštovanja rodne ravnopravnosti i poštovanja ženskih prava, rekla je Sunčica Trajković.

Akcioni plan delovanja ženske inicijative izrađen je u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“ koji CSD implementira u saradnji sa Olof Palme International Center.