Arhiva, Vesti

Održani prvi časovi romskog jezika

U okviru projekta „Moj jezik, pravo moje zajednice u mojoj opštini“,koji NVO „Komunikacija za razvoj društva“ – CSD, implementira uz podršku Švajcarske Ambasade sa kancelarijom u Prištini, održani prvi časovi romskog jezika.

Tokom vikenda, 16. i 17. Januara, u prostorijama „Gracanica Social Enterprise“, a u organizaciji CSD-a, održani su i prvi online časovi za polaznike kursa romskog jezika. Na samom početku polaznicima kursa obratio se i direktor CSD-a, Ivan Nikolić, rekavši im da CSD radi na unapređenju svih zajednica i da na ovaj način pomaže romskoj zajednici u usavršavanju njihove omladine i poželeo im sreću i uspeh u daljem radu. Nakon toga polaznicima kursa obratio se i predavač, profesor i ekspert za romski jezik Bajram Haliti, koji je ujedno i poznati romski pisac i autor srpsko-romskog rečnika. Tokom prvog časa učesnici su imali prilike da od predavača čuju nešto više i o istoriji romskog naroda i jezika.

Časovi romskog jezika biće organizovani u trajanju od 6 meseci za 14 polaznika romske nacionalnosti. Osim osnovnih pravila o romskom jeziku, polaznici će učiti romsku gramatiku, ali i imati priliku da kroz praktične primere prevođenja konkretnih dokumenata još bolje savladaju romski jezik. CSD će dvoje najboljih studenata angažovati i dati im priliku da nakon završetka kursa 6 meseci rade u Opštini Gračanica na prevodu svih potrebnih dokumenata.

Polaznici kursa romskog jezika, vidno zadovoljni pruženom prilikom da bolje upoznaju svoj jezik, završili su prve časove u nadi da će im časovi koji će pohađati dati više mogućnosti za zaposlenje.