Arhiva, Vesti

Vodič o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu distribuiran po Opštinama

U okviru projekta „Podrška naporima poverenika za jezike zarad unapređenja upotrebe zvaničnih jezika u 12 partnerskih opština USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo Zajedno”, koji se sprovodi u opštinama Gračanica, Obilić, Novo Brdo, Ranilug, Gnjilane, Parteš, Klokot, Štrpce, Klina, Peć, Istok i Vučitrn organizovana je distribucija “Vodiča o pravilnoj primeni Zakona o upotrebi jezika u lokalnim samoupravama na Kosovu”.

Vodič je pragmatični priručnik za unapređenje kvaliteta upotrebe jezika u lokalnim samoupravama nastao u okviru gore pomenutog projekta u saradnji sa predstavnicima civilnog društva i lokalnih samouprava sa teritorije 12 opština na Kosovu, kao i predstavnicima Kancelarije poverenika za jezike, CSD tima i USAID/AKT tima. Pomenuta publikacija sadrži smernice i preporuke za svako opštinsko odeljenje ponaosob, kao i preporuke centalnoj vlasti, Kancelariji poverenika za jezike i međunarodnim organizacijama na Kosovu. Smernice u Vodiču služiće službenicima opštinskih odeljenja da unaprede kvalitet upotrebe Zakona o upotrebi jezika i pomognu građanima da lakše ostvare svoja prava. Preporuke su date na osnovu trenutnog stanja i ne zahtevaju dodatne resurse lokalnih samouprava.

Ono što ovaj dokument čini prihvatljivim jeste i to što su sve zainteresovane strane zajedno radile na njegovoj izradi, a sve u cilju lakše i kvalitetnije upotrebe službenih jezika na Kosovu.