Vesti

Panel diskusija “Institucionalni mehanizmi u borbi protiv porodičnog nasilja”

Udruženje žena povratnica „Naš Dom“ u saradnji sa Mrežom za građanski aktivizam održala je, 9. decembra, panel diskusiju na temu „Institucionalni mehanizmi u borbi protiv porodičnog nasilja“.

Na Kosovu, nasilje u porodici se definiše kao svaka namerna radnja ili propust koji dovodi do zlostavljanja kada ga počini lice koje je u srodstvu ili je bilo u srodstvu sa žrtvom. Nasilje u porodici predstavlja pre svega kršenje ljudskih prava. Svoje duboke korene ima u nejednakoj raspodeli moći. Organi vlasti dužni su da spreče nasilje u porodici, da pruže zaštitu žrtvama i da krivično gone počinioce.

Događaju je prisustvovao veliki broj žena. Pored predstavnica neformalnih grupa žena bile su tu i predstavnice organizacija civilnog društva, kao i predstavnica Kancelarije za rodnu ravnopravnost opštine Novo Brdo. Svoje viđenje o trenutnoj situaciji sa žrtvama porodičnog nasilja, o podršci skloništima za žrtve porodičnog nasilja, kao i o institucionalnim mehanizmima u borbi protiv porodičnog nasilja dale su panelistkinje: Nevenka Rikalo, menadžerka prihvatilišta u Novom Brdu, Aneta Silzavska, Savetnica za ljudska prava, OSCE misija na Kosovu, Nazife Jonuzi, direktorica prihvatilišta u Gnjilanu i Adula Saqiri, šefica odeljenja za socijalne usluge iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja.

Koliko je bitno da se o postojanju nasilja govori i da koordinacioni mehanizmi funkcionišu I međusobno kordinišu istaknuto je i na ovoj panel diskusiji.

Ovu panel diskusiju podržala je NVO „Komunikacija za razvoj društva“ i Medjunarodni Olof Palme centar.