Arhiva, Vesti

Pred kraj POČETKA

Seminar na temu „Izgradnja kapaciteta opštinskih info službi u Opštinama Gračanica i Ranilug“, proteklog vikenda na Ohridu, u Hotelu Riviera okupio je blizu trideset službenika iz obe Opštine. Seminar je organizovala NVO CSD u okviru projekta POČETAK.

Seminar je pretposlednja u nizu aktivnosti koju je CSD organizovala u sklopu projekta „POČETAKProjekat Odgovornog Časnog Efikasnog Transparentnog Ambijenta na Kosovu“ podržanog od Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Ovim projektom CSD ima jedinstveni cilj da saradnju i komunikaciju između građana i Opština Gračanica i Ranilug podigne na viši nivo, obezbedi transparentnost i da uključi građane u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Seminaru su prisustvovali predstavnici Opština Gracanica i Ranilug, prvenstveno šefovi Kancelarija za informisanje, predstavnici/ce kabineta gradonačelnika, odeljenja administracije, kao i predstavnici/ce civilnog društva iz pomenutih opština. Počelo se analizom postojećeg znanja i iskustva koja poseduju službe kada se radi o informisanju javnosti. Izjasnili su se u vezi sa svojim očekivanjima, strahovima i potrebama. Prolazilo se kroz lekcije iz novinarstva, PR-a, o veštinama prenošenja poruka, a govorilo se i o alatima za bolje komuniciranje sa građanima.

Učesnici su dobili uputstva za pisanje izveštaja, vesti i saopštenja za javnost, kao i savete kako biti poseban u prezentacijama i javnim nastupima, a kako prevazići tremu. Simulacija konferencije za medije, koju smo pratili video kamerom za učesnike je bila veoma poučna i uzbudljiva. Mnogima od njih ovo je bilo prvo iskustvo ne samo pred kamerama, već i pred tolikim auditorijumom.

Prema našoj internoj evaluaciji svi učesnici su zadovoljili kriterijume i izazove koje smo postavili pred njih.

Projekat POČETAK je u završnoj fazi svog trajanja. Još samo da formiramo „Građanski kutak“ u Gračanici i naš POČETAK doživeće svoj kraj… za ovo polugodište.