Arhiva, Vesti

Prezentacija istraživanja u Ranilugu

Neformalna grupa žena iz Raniluga održala je juče prezentaciju istraživanja o potrebama žena na teritoriji opštine Ranilug.

Članice neformalne grupe žena, u saradnji sa službenicom za ravnopravnost polova sprovele su istraživanje u svim sredinama na teritoriji opštine, a anketirane su žene različitih životnih dobi iz različitih nivoa obrazovanja. Istraživanje je pokazalo da najveći broj žena nema ništa u svom vlasništvu (čak 85%), a kao veliki problem se javlja i nezaposlenost. Navode se i problemi u kojem je trenutno zdravstveni sistem na teritoriji ove opštine, te da je verovatno zbog toga i veoma veliki broj onih žena koje ne odlaze redovno kod lekara, već to čine samo po potrebi. Takođe su navele da su im potrebni kursevi engleskog jezika, pisanja projekata, kao i kursevi za pokretanje sopstvenog biznisa. Žene smatraju da se njihov ekonomski položaj može popraviti kroz zaposlenje u javnim institucijama, ali i pokretanjem privatnog biznisa.

Zaključeno je da su evidentni manji pomaci u poboljšanju položaja žena, ali još uvek postoje tradicionalna shvatanja i stereotipi, posebno u ruralnim sredinama, koji sputavaju ženu da se izbori za ulogu koja joj pripada u društvu.

Istraživanje, koje je sprovela sama neformalna grupa žena, sprovedeno je u sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ koji implementira CSD u saradnji sa Olof Palme International Centrom.