Vesti

Projekat CSDa pod nazivom POČETAK zašao u drugu fazu realizacije

Radionicu pod nazivom „Izrada novog tj. adaptacija postojećeg dokumenta/Uredbe o transparentnosti Opštine“ CSD organizovao je u Ranilugu i u Gračanici

Projekat

Odgovornog

Časnog

Efikasnog

Transparentnog

Ambijenta na

Kosovu

Početak je simboličan naziv za projekat koji realizuje CSD uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Cilj ovog projekta je ujedno i strateški cilj lokalne uprave: efikasniji odnos lokalne samouprave prema građanima uporedo sa jačanjem uloge i aktivnijim učešćem građana u donošenju odluka iz nadležnosti lokalne zajednice, transparentnosti njenog rada. Cilj projekta je da se građanima omogući da na jednom mestu na efikasniji i potpuniji način obezbede ostvarivanje svojih prava i obaveza utvrđenih Zakonom. Ovim projektom CSD ima jedinstveni cilj da saradnju i komunikaciju između građana i Opština Gračanica i Ranilug, podigne na jedan viši nivo, da uključi građane u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

POČETAK je izuzetno važan za život i poboljšanje kvaliteta života u obe opštine danas. Svi zajedno radimo i živimo u jednoj sredini koja pretenduje da bude evropska, demokratska, otvorena i poželjna za život u njoj. Da bi i bila zaista demokratska, Opštine pre svega moraju da imaju dobro upravljanje na svim nivoima. Da budu transparentne u svom radu, samim tim i odgovorne. Realizacijom ovakvog projekta otvara se mogućnost da se pre svega kapaciteti u lokalnoj samoupravi ojačaju kako bi na što kvalitetniji način bili na usluzi građanima. Bitan je takođe, jer se na ovaj način radi na transparentosti, dostupnosti što zasigurno dovodi do toga da lokalna samouprava ne bude više centar moći već servis svih građana bez obzira na etnničku, rodnu ili bilo koju drugu pripadnost. Lokalna vlast je dužna da svojim odlukama odgovori na pitanja koja muče građane.

U ovoj fazi, dakle skoro pola godine od početka projekta, organizovali smo radionice za obe opštine, na istu temu: Izrada novog tj. Adaptacija postojećeg dokumenta/Uredbe o transparentnosti Opštine Gračanica”. Radionicu u Ranilugu održali smo u utorak, 24. septembra u Restoranu Long Beach u Ropotovu, a radionica u Gračanici završena je danas u Hotelu Gračanica. Sa predstavnicima javne administracije, kancelarija za infomisanje i organizacijama civilnog društva u obe opštine radili smo po istom modelu. Kroz razmenu mišljenja o značaju učešća građana u lokalnoj samoupravi, o javnim informacijama, dostupnosti i transparentnosti i analizu postojećih Uredbi, došli smo do pojedinih stavki i Anexxa koji nedostaju. CSD će u narednom periodu prilagoditi Uredbe i krenuti u lobiranje i zagovaranje za usvajanje ova dva dokumenta kod obe Skupštine Opštine.

Svakoj radionici prisustvovalo je oko dvadesetak ključnih učesnika. Svi su izrazili zadovoljstvo našom inicijativom. POČETAK je u ovom momentu na samoj sredini svog trajanja.

U nastavku možete pogledati galeriju fotografija sa održanih radionica!