Arhiva, Vesti

Rodno odgovorno budžetiranje

NVO “Komunikacijom do razvoja društva“ – CSD, realizovala trening „Rodno budžetiranje“.

Trening „Rodno odgovorno budžetiranje“ koji je održan od 21. do 23. juna na Veleškom jezeru, treći je po redu u okviru projekta „Aktivna žena u zajednici“. Treningu su prisustvovale članice neformalnih grupa žena iz opština Gračanica, Klokot, Ranilug i Parteš. Za vreme treninga učesnice su imale priliku da (neke od njih i po prvi put) čuju nešto više o osnovnom konceptu rodno odgovornog budžetiranja. Pričalo se i o instrumentima rodnog budžetiranja, koje kategorije analize budžeta postoje, kao i sa kojim koracima analize i struktuiranja rodno odgovornog budžetiranja se susrećemo. Podeljenje u radne grupe, radile su SWOT analize potreba i mogućnosti svojih grupa, kao i analize rešavanja problema koje su istakle kao priotritet.

CSD, u saradnji sa „Olof Palme International Center“, prepoznao je potrebu za realizacijom jednog ovakvog projekta u nadi da će članice neformalnih grupa žena, ali i druge aktivistkinje, nakon projekta uspeti da se izbore sa izazovima u sredinama u kojima žive i rade kao i da budu istrajne u borbi za sopstvena prava.