Arhiva

Ženski aktivizam

CSD i dalje u službi borbe za ženska prava

NVO “Komunikacijom do razvoja društva” – CSD je tokom poslednjeg vikenda u maju, od 30. maja do 1. juna, u okolini Veleškog jezera, realizovala trening na temu „Ženski aktivizam“. Drugi po redu trening u sklopu projekta „Aktivna žena u zajednici“ finansijski je pomogao „Olof Palme International Center“.

Projekat je, kao i održani trening namenjen članicama neformalnih grupa žena iz četiri opštine na Kosovu: Gračanice, Parteša, Klokota i Raniluga. U toku trodnevnog treninga učesnice su aktivno učestvovale u svim sesijama: Zašto je važno biti aktivan? Šta znači ženski aktivizam i kako participirati? Metode? Ženski pokreti kroz istoriju… Naučene da žive i rade onako kako drugi žele, žene u našoj okolini su retko ohrabrene da same preduzimaju korake ka boljoj budućnosti. Kroz projekat „Aktivna žena u zajednici“ i treninge koje CSD organizuje za njih, grupe žena dobijaju znanje koje će preneti svojim kolegenicama, a samim tim će sve one biti hrabrije i odlučnije u tome da se bore za svoja prava i za prava žena uopšte.
Učesnice su sa treninga otišle veoma zadovoljne onim što su mogle čuti i naučiti i jako im je drago što je CSD u saradnji sa Olof Palme Centrom prepoznao potrebu za ovakvim projektom.