Arhiva, Vesti

Transparentnost opština bitna za građane, organizacije civilnog društva i medije

U organizaciji NVO „Forum za razvoj i multietničku saradnju“-FDMC i NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD, u Gračanici je 31. Januara, održana debata na kojoj je  predstavljen  izveštaj o transparentnosti opština  „Slobodan protok informacija“.

Izveštaj o transparentnosti opština „Slobodan protok informacija“ nastao je kao rezultat istraživanja koji su FDMC i CSD sprovele na teritoriji opština sa srpskom većinom koje se nalaze južno od reke Ibar na Kosovu.

Cilj ovog istraživanja jeste bio stvaranje jasne slike o transparentnosti, a kroz njega obuhvaćeno je istraživanje javnog mnjenja, intervjui sa predstavnicima lokalnih samouprava, kao i razgovori sa predstavnicima lokalnih medijskih kuća.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u opštinama Gračanica, Novo Brdo, Parteš, Ranilug, Klokot i Štrpce pokazuju da je svega 18 % ispitanih građana upoznato sa radom svojih lokalnih samouprava. Ocene medija o transparentosti su različite: dok jedni tvrde da neke opštine nisu transparentne, drgugi smatraju da je veliki broj građana nezainteresovan za aktivnosti svojih lokalnih samouprava. Međutim, svi se slažu da informacije od javnog značaja moraju da budu dostupne javnosti.

Izveštaj o transparentnosti opština „Slobodan protok informacija“, koji je podržala Američka Ambasada u Prištini, osim u Gračanici biće predstavljen i u ostalih pet opština koje su obuhvaćene istraživanjem.