Arhiva, Vesti

Međunarodni dan maternjeg jezika

Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se kroz promovisanje jezičke kulture i raznovrsnosti, kao i višejezičnosti. Generalna skupština Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Na Kosovu su, prema Zakonu o upotrebi jezika, albanski i srpski jezik zvanični i ravnopravni. Da li je tako i u svakodnevnom životu građana Kosova? Imamo li svi pravo na slobodu izražavanja na svom maternjem jeziku? Da li je svakom detetu obezbeđeno obrazovanje na maternjem jeziku?

NVO “Komunikacija za razvoj društva” – CSD se upotrebom jezika i primeni Zakona o upotrebi jezika bavi poslednjih nekoliko godina. Tokom tog perioda CSD je sprovela niz aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvaliteta upotrebe zvaničnih jezika (albanskog  i srpskog) širom Kosova, poštovanju Zakona o upotrebi jezika i povećanju vidljivosti Kancelarije poverenika za jezike.

I pored svih uloženih napora, kako samog CSD-a, tako i Kancelarije poverenika za jezike, borba za pravo na jezik sve više podseća na borbu sa vetrenjačama. Kršenje prava na jezik je vidljivo na svakom koraku, a čini se da, kako građanima, tako i političarima pravo na jezik nije prioritet.

Da podsetimo da je maternji jezik deo kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumevanja.

Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svesti jednog naroda o vlastitom identitetu.