Vesti

Trening „Osnove rodnog budžetiranja“

DSCF1263

NVO Komunikacija za razvoj društva-CSD  je u okviru projekta “Žena u sistemu” koji je podržan od strane UNDP-a, organizovala trening na temu “Osnove rodnog budžetiranja”. Na treningu su prisustvovale predstavnice lokalnih nevladinih organizacija kao i članice neformalne grupe žena iz opštine Gračanica. Nakon zanimljivih informativnih sesija, kao i rada u grupama,prošlo se i kroz osnove rodnog budžetiranja, pričalo o ljudskim pravima,diskutovalo se o trenutnoj situaciji žena koje žive u Gracanici kao i o tome da se treba više raditi na tome da se žene u većoj meri uključe u društveni život i da se treba poboljšati njihov trenutni položaj u zajednici. Učesnice su pokazale  veliko interesovanje za ovu temu i izrazile veliko zadovoljstvo što se u ovom pravcu aktivno radi.