Arhiva, Vesti

Trening – Nevećinske zajednice na Kosovu, od manjine do ravnopravnih građana

NVO Komunikacija za razvoj društva – CSD  je u okviru projekta „Tvoje pravo je da znaš – iskoristi ga“ održala trening za učenike srednjih škola iz opština Gračanica, Klokot, Ranilug, Parteš, Novo Brdo i Štrpce. Tema treniga bila je „Nevećinske zajednice na Kosovu, od manjine do ravnopravnih građana“.

20-ak mladih ljudi  imalo je priliku da se  po prvi put  bliže upozna  sa zakonima, postojećim mehanizmima i institucijama koje im garantuju ostvarivanje njihovih prava na Kosovu. Na treningu se diskutovalo o gorućim problemima marginalizovanih zajednica koje žive na Kosovu i o tome kako da te zajednice rešavaju svoje probleme koristeći utvrđene mehanizme koji postoje na Kosovu.

Takođe, sa učenicima srednjih škola se razgovaralo i o njihovim pravima, iskustvima koje imaju u ostvarivanju svojih prava, kao i o tome i da li su njihova prava nekada bila ugrožena ili se njihova prava krše stalno, a da oni to i ne primećuju.

Govorilo se i o stepenu diskriminacije nevećinskih zajednica na Kosovu i da li je to ključni faktor iseljavanja manjinskih zajednica sa Kosova pored toga što su  nevećinske zajednice pogođene i ograničenom slobodom kretanja, te društvenom i ekonomskom izolacijom.

Svrha ovog treninga bila je da učesnici budu informisani i edukovani o prepoznavanju povrede njihovih osnovnih ljudskih prava i mehanizmima koji postoje za zaštitu istih.

Na samom kraju treninga učesnici su bili podeljeni u tri grupe, gde je svaka grupa imala zadatak da kroz postojanje mehanizama reši problem sa određenom povredom prava.

CSD ovaj projekat sprovodi uz podršku USAID-ovog programa Justice Matters Activity.