Arhiva, Vesti

U Gračanici o imovinsko pravnim pitanjima žena

U organizaciji NVO „Komunikacija za razvoj društva“-CSD, u sredu, 8. decembra, u Gračanici održana je debata o imovinsko pravnim pitanjima žena.

Na debati su predstavljeni rezultati istraživanja koje je NVO CSD sprovela u Gračanici. Pomenuto istraživanje o imovinsko pravnim pitanjima sprovedeno je u opštinskom odeljenju za katastar, Osnovnom sudu u Gračanici i istraživanje javnog mnjena. Pored istraživanja učesnicima debate pradstavljeni su i mehanizmi i prava za ostvarivanje imovinsko pravnih pitanja žena, nakon čega su usledile i simulacije porodičnih situacija vezano za imovinsko pravna pitanja koje su za ovu debatu pripremili glumci teatra „GETO“.

Debati su prisustvovali predstavnici civilnog društva sa teritorije opštine Gračanica, predstavnici medija, predstavnici Kancelarije Ombudsmana u Gračanici, aktivni mladi ljudi i žene.

Svi prisutni složili su se da problem žena u ne ostvarivanju svojih prava jeste u tradicionalnom i patrijahalnom vaspitanju.

NVO „Komunikacija za razvoj društva“ debatu o imovinsko pravnim pitanjima žena organizovala je u okviru projekta “Pravo žena u demokratskom društvu”. Pomenuti projekat se implementira u saradnji sa “Advocacy Training and Resource Center”-ATRC iz Prištine, a uz finansijsku podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (United States Agency for International Development, USAID), kroz program “Angažovanje za jednakost“ (Engage for Equity–E4E), a iz tematske oblasti “Osnaživanje žena kroz poboljšane svesti o imovinskim pravima žena”.