Vesti

Završen projekat „Meeting the challenges of migration“

Projekat „Meeting the challenges of migration“ još jedan je od projekata koji je CSD uspešno priveo kraju. U sklopu projekta nevladina organizacija CSD organizovala je desetodnevni trening na temu „U susret izazovima migracije“ od 22. Aprila do 1. Maja, 2014. godine, u Gračanici.

Učesnici na treningu došli su, ne samo iz Evrope već iz čitavog sveta, iz sad već možemo reći partnerskih organizacija CSD-a. Treningu su prisustvovali učesnici iz Libana, Turske, Slovenije, Italije, Španije, Rumunije, Armenije, Albanije, Portugala, Makedonije, Srbije i sa Kosova. Cilj treninga, kao i samog projekta bio je da se osnaže organizacije civilnog društva znanjem o migracijama. Tokom deset radnih dana uspeli smo da sa učesnicima podelimo informacije i prodiskutujemo o tome koji su to uzroci i posledice koje utiču na život emigranata, šta je dobrovoljna, a šta prislilna migracija, kao i koji su to različiti razlozi koji su doveli do novih migracionih puteva. Jedna od najboljih metoda koja uveliko olakšava rad i shvatanje migracije jeste i razmena iskustava, a tu su nam pomogli učesnici koji su došli iz organizacija koje se direktno bave migracijama, kao i prezentacije eksperata gde učesnici su imali prilike da im postave pitanja vezana za ovu temu.

Učesnici su sa treninga otišli sa novim iskustvom, kao i mnogo više znanja o pitanjima migracije u čitavom svetu.

Projekat „Meeting the challenges of migration“ podržan je od strane Evropske Komisije u sklopu programa „Mladi u akciji“.