Arhiva, Vesti

Predstavljen nacrt uredbe o transparentnosti Opštine Ranilug

Predstavnici nevladine organizacije „Komunikacijom za razvoj društva“ – CSD učestvovali, su na poziv rukovodstva Opštine Ranilug, kao panelisti na javnoj debati „Nacrt uredbe o transparentnosti Opštine Ranilug“.
Javnoj debati organizovanoj od strane Opštine Ranilug prisustvovali su predsednik opštine g-din Gradimir Mikić, predsedavajući Skupštine g-din Saša Aleksić, poslanica u Skupštini Kosova g-đa Vesna Mikić, direktori odeljenja Opštine Ranilug, predstavnici CSD-a, predstavnici OSCE-a, predstavnici ECMI-a, zaposleni u Opštini Ranilug, kao i mnogobrojni građani.
Cilj ove debate bio je upoznavanje građana sa nacrtom uredbe o transparentnosti. Direktor Odeljenja administracije i osoblja, g-din Miloš Tomić, tokom svog izlaganja naglasio je da je Opština Ranilug sa ciljem povećanja transparentnosti kao i učešća građana u procesima donošenja odluka zakonodavne i izvršne vlasti, izradila nacrt izmene i dopune već postojeće uredbe o transparentnosti
Moramo naglasiti da je CSD imao velikog udela u izradi i dopuni Uredbe o transparentnosti Opštine Ranilug kroz projekat “POČETAK” – Projekat Odgovornog Časnog Efikasnog Transparentnog Ambijenta na Kosovu, podržanog od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo – KFOS.

Opština Ranilug
https://kk.rks-gov.net/ranillug/News/Prezentovan-nacrt-Uredbe-o-transparentnosti-i-LEAP.aspx